Порядок організації пропускного режиму та правил відвідування Херсонського НВК І-ІІ ступенів №8 Херсонської міської ради

(наказ по школі № 149 від 31.08.2018 р., протокол педради № 5 від 31.08.2018 р.)

1.Загальні засади

1.1. Порядок організації пропускного режиму та правил відвідування Херсонського НВК І-ІІ ступенів №8 Херсонської міської ради (далі – Порядок) розроблено відповідно до Примірного порядку організації пропускного режиму та правил відвідування закладів освіти міста Херсона, затвердженого рішенням виконавчого комітету Херсонської міської ради №204 від 19.06.2018,частини першої статті 22 Закону України «Про загальну середню освіту», абзацу першого статті 7 Закону України «Про дошкільну освіту», керуючись підпунктами 1, 2 пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669,з метою створення безпечних умов для учнів, вихованців, працівників закладу освіти, запобігання небезпечним ситуаціям, проникненню сторонніх осіб, виносу (вивозу) майна закладу, виникненню порушень санітарно-епідеміологічного режиму та громадського порядку, враховуючи географічне розташування Херсонської області як прикордонної,–попередження можливих терористичних актів та інших протиправних дій стосовно працівників, учнів та (або) вихованців закладу освіти.

1.2. Власний Порядок Херсонського НВК І-ІІ ступенів №8 Херсонської міської ради (далі НВК І-ІІ ступенів № 8) обговорюється на загальних зборах та на засіданні педагогічної ради та ради школи.

1.3.Пропускний режим–сукупність заходів і правил, що запобігають можливості несанкціонованого проходу осіб, виносу (вивозу) майна на територію чи з території закладу освіти. Пропускний режим в будівлі НВК І-ІІ ступенів № 8 передбачає комплекс спеціальних заходів, направлених на підтримання та забезпечення встановленого порядку діяльності НВК І-ІІ ступенів № 8 і визначає порядок пропуску учнів або вихованців, працівників, громадян до будівлі та внутрішніх приміщень НВК І-ІІ ступенів № 8.

1.4. Охорона приміщень забезпечується сторожами НВК І-ІІ ступенів № 8, охоронцями підприємства (організації) у разі укладання договору (угоди) з ними.

1.5.Виконання вимог, що визначаються власним порядком НВК І-ІІ ступенів № 8, є обов’язковими для всіх працівників, які постійно або тимчасово працюють у НВК І-ІІ ступенів № 8, учнів (вихованців) та їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, всіх юридичних та фізичних осіб, що виконують свою діяльність чи знаходяться з інших причин на території та у приміщеннях НВК І-ІІ ступенів № 8.

1.6.Власний порядок НВК І-ІІ ступенів № 8 розміщується на сайті школи та на стендах у вестибюлі першого поверху будівлі.

1.7. Власний порядок НВК І-ІІ ступенів № 8 є обов’язковим до виконання всіма учасниками освітнього процесу та відвідувачами закладу освіти.

2.Порядок проходу в будівлю НВК І-ІІ ступенів № 8 для учнів та вихованців

2.1. Пропускний режим у будівлю НВК І-ІІ ступенів № 8 НВК І-ІІ ступенів № 8, а також відкривання/закривання дверей на початку/наприкінці робочого дня забезпечують вахтер або інша відповідальна особа, охоронець, сторож (далі–черговий).

2.2.Учні, вихованці проходять в будівлю через центральний вхід у затвердженому режимі роботи НВК І-ІІ ступенів № 8.

2.3.Вихід учнів зі школи на уроки фізичної культури, на екскурсії, чи на інші позашкільні заходи відбувається організовано і в супроводі вчителя.

2.4.Учні, що відвідують гуртки, секції та інші позакласні заходи, допускаються у школу згідно з розкладом занять або в супроводі відповідального за проведення такого заходу.

2.5.Під час канікул учні проходять у школу згідно з планом заходів із учнями на канікулах, затвердженим директором школи, у супроводі вчителя, який проводить захід.

2.6.До школи учні заходять в шкільній формі або в одязі ділового стилю.

3.Пропускний режим для працівників НВК І-ІІ ступенів № 8

3.1.Адміністрація та інші працівники НВК І-ІІ ступенів № 8 знаходяться у приміщенні закладу відповідно до Правил внутрішнього розпорядку, наказів директора та приходять у заклади згідно з графіком роботи.

3.2.Педагогам необхідно приходити до НВК І-ІІ ступенів №8 за 15-20 хвилин до початку роботи.

3.3.Вчителі перших класів приходять до школи з розрахунком часу, необхідного для зустрічі дітей біля входу до школи та супроводу їх до класу.

3.4.Після закінчення занять вчитель виводить дітей до батьків, які їх зустрічають біля входу школи (подвір’я школи).

3.5.Адміністрація закладу зобов’язана заздалегідь попередити чергового сторожа або іншу відповідальну особу про час запланованих зустрічей з батьками, а також про час і місце проведення батьківських зборів.

4. Пропускний режим для батьків учнів (вихованців) або осіб, які їх замінюють

4.1.Батьки учнів (вихованців) або особи, які їх замінюють, проходять до будівлі НВК І-ІІ ступенів № 8 через центральний вхід за наявності документа державного зразка, що підтверджує їхню особу. Документ пред’являється в розгорнутому вигляді черговому.

4.2. Батьки або особи, які їх замінюють, реєструються в журналі обліку відвідувачів, де зазначають своє прізвище, ім’я, по батькові, та прізвище педагога або представника адміністрації, до якого вони направляються. В усній формі також повідомляють прізвище, ім’я своєї дитини, клас, в якому вона навчається. Черговий звіряє інформацію батьків або осіб, які їх замінюють, зі списком класу та з’ясувавши мету приходу, пропускає у приміщення НВК І-ІІ ступенів № 8 або викликає вказаного працівника.

4.3.З педагогами батьки зустрічаються на батьківських зборах, за запрошенням або після уроків, коли забирають дитину додому. І лише в екстрених випадках–під час шкільних перерв.

4.4.Педагоги зобов’язані заздалегідь попередити чергового про прихід батьків, а також про час та місце проведення батьківських зборів.

4.5.Батькам або особам, які їх замінюють, не дозволяється проходити до НВК І-ІІ ступенів № 8 з габаритними сумками, валізами та свійськими тваринами. Сумки необхідно залишити на вахті у чергового.

4.6.Прохід до НВК І-ІІ ступенів № 8 батьків з особистих питань до адміністрації можливий у години прийому або за попередньою домовленістю, про що чергового інформують заздалегідь.

4.7.У випадках незапланованого приходу до НВК І-ІІ ступенів № 8 батьків учнів (вихованців) або осіб, які їх замінюють, черговий з’ясовує мету їхнього приходу і пропускає в будівлю НВК І-ІІ ступенів № 8, погодивши це з адміністрацією закладу та з обов’язковою реєстрацією у журналі обліку відвідувачів.

4.8.Батьки або особи, які їх замінюють, що супроводжують або зустрічають своїх дітей проходять до вестибюля (в межах поля зору чергового).

4.9.Для батьків першокласників або осіб, які їх замінюють, протягом вересня-жовтня встановлюється адаптивний пропускний режим у відповідності до розкладу навчальних занять, котрий обумовлюється окремо класними керівниками на батьківських зборах та відповідним розпорядженням.

5. Пропускний режим для відвідувачів НВК І-ІІ ступенів № 8

5.1.Відвідувачі проходять у будівлю НВК І-ІІ ступенів № 8 тільки через центральний вхід.

5.2.Особи, не пов’язані з освітнім процесом, які відвідують НВК І-ІІ ступенів № 8 за службовою необхідністю, пропускаються при пред’явленні документа державного зразка, що посвідчує особу, за погодженням з директором закладу (особою, що його заміняє), і залишають запис у журналі обліку відвідувачів (далі–Журнал).

5.3.Посадові особи, які прибули до НВК І-ІІ ступенів № 8 з перевіркою, пропускаються після з’ясування підстав проведення перевірки та при пред’явленні документа, що посвідчує особу, та супроводжуються до директора або заступника директора після відповідної реєстрації в Журналі.

5.4.Групи осіб, що відвідують НВК І-ІІ ступенів № 8 для проведення і участі в масових заходах, семінарах, конференціях, оглядах тощо, допускаються у будівлю закладу за розпорядженням адміністрації закладу та за списками учасників і при наданні документа, що посвідчує особу.

5.5.На прийом до директора НВК І-ІІ ступенів № 8, за попередньою домовленістю або в дні прийому, в адекватному стані (визначається візуально).

5.6.Для виклику працівника НВК І-ІІ ступенів № 8 або представника адміністрації необхідно звертатися до чергового.

5.7.При відвідуванні НВК І-ІІ ступенів № 8 відвідувач зобов’язаний за проханням чергового надати на візуальний огляд принесені з собою речі, які викликають підозру, для недопущення внесення в будівлю школи алкоголю, наркотичних, вибухонебезпечних, легкозаймистих, отруйних речовин і рідин, заборонених для зберігання та перенесення без спеціального дозволу предметів, зброї та боєприпасів тощо.

5.8.У випадку виявлення у відвідувача або в його речах зброї, речовин, рідин, небезпечних предметів, черговий затримує відвідувача і доповідає про випадок представнику адміністрації НВК І-ІІ ступенів № 8 та діє у відповідності до отриманих вказівок.

5.9.У разі виникнення конфліктних ситуацій, пов’язаних із допуском відвідувачів до будівлі НВК І-ІІ ступенів № 8, черговий діє за вказівками директора закладу або його заступника.

5.10.Прохід територією НВК І-ІІ ступенів № 8 дозволено лише відвідувачам навчального закладу. Без відповідного дозволу адміністрації знаходження на території НВК І-ІІ ступенів № 8 та прохід нею стороннім особам заборонено.

6. Пропускний режим для автотранспортних засобів

6.1.Порядок в’їзду/виїзду автотранспорту на територію НВК І-ІІ ступенів № 8 встановлюється дозволом адміністрації закладу.

6.2.Допуск без обмежень на територію НВК І-ІІ ступенів № 8 дозволяється автомобільному транспорту екстрених і аварійних служб, швидкій медичній допомозі, службі охорони, поліції тощо.

6.3.Паркування автомобільного транспорту на території НВК І-ІІ ступенів № 8 без дозволу адміністрації заборонено.

7. Правила поведінки відвідувачів НВК І-ІІ ступенів № 8

7.1.Відвідувачі, що знаходяться в приміщенні НВК І-ІІ ступенів № 8 зобов’язані:

7.1.1.Зберігати встановлений порядок і дотримуватися норм поведінки в громадських місцях.

7.1.2.Не допускати виявлення неповажного ставлення до педагогічного та обслуговуючого персоналу, учнів (вихованців) та інших відвідувачів НВК І-ІІ ступенів № 8.

7.1.3.Виконувати законні вимоги та розпорядження адміністрації та працівників НВК І-ІІ ступенів № 8.

7.1.4.Не створювати перепон належному виконанню адміністрацією, працівниками НВК І-ІІ ступенів № 8 їх службових обов’язків.

7.1.5. Зберігати черговість на прийомі до директора та в приймальні (за винятком осіб, яким надано право позачергового прийому).

7.1.6.Бережливо ставитися до майна НВК І-ІІ ступенів № 8, зберігати чистоту, тишу та порядок в приміщенні навчального закладу.

7.1.7.При вході до будівлі НВК І-ІІ ступенів № 8 відвідувачі, що мають при собі кіно- і фотознімальну, звуко- і відеозаписуючу апаратуру, а також переносну комп’ютерну й оргтехніку зобов’язані зареєструвати технічні засоби у чергового з метою контролю за виносом матеріальних цінностей з будівлі НВК І-ІІ ступенів № 8.

7.2. Відвідувачам НВК І-ІІ ступенів № 8 забороняється:

7.2.1.Знаходитися в службових приміщеннях або інших приміщеннях НВК І-ІІ ступенів № 8 без дозволу на те адміністрації, чергового чи педагога.

7.2.2.Виносити з приміщення НВК І-ІІ ступенів № 8 документи, інформації, які знаходяться на інформаційних стендах для ознайомлення.

7.2.3.Знімати зразки документів зі стенду, а також розташовувати на ньому оголошення не узгоджені з адміністрацією навчального закладу.

7.2.4.Приносити у НВК І-ІІ ступенів № 8 алкогольні, наркотичні, вибухонебезпечні і легкозаймисті речовини, колючі та ріжучі предмети, вогнепальну та холодну зброю (крім осіб, котрим в установленому порядку дозволено зберігання та носіння табельної зброї та інших засобів), а також габаритні особисті речі.

7.2.5.Суворо забороняється куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин у приміщенні та на території НВК І-ІІ ступенів № 8. Інформація про дані правопорушення надається до правоохоронних органів.

7.2.6.Входити до ЗОШ №2 в стані алкогольного чи іншого сп’яніння, з домашніми тваринами, товарами для продажу, великогабаритними речами, а також в брудномуодязі.

7.2.7. Факти порушень громадського порядку і завдані збитки НВК І-ІІ ступенів № 8 фіксуються в установленому порядку уповноваженими особами, котрі здійснюють пропускний режим.

7.3. Відповідальність відвідувачів НВК І-ІІ ступенів № 8 за порушення Порядку пропускного режиму та правил відвідування НВК І-ІІ ступенів № 8:

7.3.1.У випадку порушення відвідувачем НВК І-ІІ ступенів № 8 пропускного режиму і правил поведінки йому робиться зауваження черговим або працівником НВК І-ІІ ступенів № 8 та може бути відмовлено у пропуску до приміщень закладу.

7.3.2.У випадках скоєння відвідувачами протиправних дій черговий або адміністрація НВК І-ІІ ступенів № 8 повідомляє про це правоохоронні органи.

7.3.3.У випадку навмисного чи ненавмисного пошкодження або знищення майна НВК І-ІІ ступенів № 8 на винних осіб згідно з чинним законодавством поряд із адміністративною або кримінальною відповідальністю покладається обов’язок відшкодування причинених збитків.

8. Порядок пропуску з табельною зброєю та іншими засобами, забороненими без спеціального на те дозволу зберігання і носіння

8.1.Прохід осіб в приміщення НВК І-ІІ ступенів № 8 з табельною зброєю і спеціальними засобами дозволяється:

8.1.1.Співробітникам міністерств і відомств України та їхніх підрозділів, де передбачено наявність табельної зброї, але лише при виконанні ними своїх службових обов’язків за наявності службового посвідчення.

8.1.2.Співробітникам і військовослужбовцям державних воєнізованих організацій України на період надзвичайних ситуацій у випадках посилення охорони будівлі або за спеціальним дозволом.

9. Порядок пропуску представників засобів масової інформації

9.1.Працівники засобів масової інформації, які прибувають до закладу з метою виконання професійних обов’язків, пропускаються в будівлю НВК І-ІІ ступенів № 8 за акредитаційними посвідченнями чи картками тимчасової акредитації, при наданні редакційного посвідчення, та супроводжуються до директора або заступника директора НВК І-ІІ ступенів № 8..

9.2.Представники засобів масової інформації, які прибули на заходи, що проводяться в приміщенні або на території НВК І-ІІ ступенів № 8, з метою виконання професійних обов’язків, пропускаються після пред’явлення документів, котрі підтверджують їх особу та супроводжуються до директора або заступника директора НВК І-ІІ ступенів № 8.

10. Пропускний режим для осіб, задіяних у проведенні ремонтно-будівельних робіт у приміщеннях або на території НВК І-ІІ ступенів № 8

Робітники і фахівці ремонтно-будівельних організацій пропускаються у приміщення (територію) НВК І-ІІ ступенів № 8 для виконання ремонтно-будівельних робіт за розпорядженням директора або завідуючого господарством.

11. Порядок пропуску на період надзвичайних ситуацій або ліквідації аварійної ситуації

11.1.Пропускний режим в будівлю та на територію НВК І-ІІ ступенів № 8 на період надзвичайних ситуацій обмежується.

11.2. Після ліквідації надзвичайної (аварійної) ситуації поновлюється звичайна процедура пропуску, визначена Порядком.

12. Порядок евакуації учасників освітнього процесу та відвідувачів НВК І-ІІ ступенів № 8 з приміщень та порядок їхньої охорони

12.1.Порядок оповіщення учасників освітнього процесу та відвідувачів НВК І-ІІ ступенів № 8 при надзвичайних ситуаціях (пожежа, стихійне лихо, інформація про загрозу скоєння терористичного акту тощо) та порядок охорони приміщень розробляються адміністрацією НВК І-ІІ ступенів № 8, відповідальними за ведення роботи з охорони праці, протипожежної безпеки та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу.

12.2.За встановленим сигналом оповіщення всі учасники освітнього процесу, відвідувачі, у т. ч. робітники, які здійснюють ремонтно-будівельні роботи в приміщеннях закладу, евакуюються з будівлі згідно з планом евакуації, що знаходиться в приміщенні НВК І-ІІ ступенів № 8 на видному й доступному для відвідувачів місці.

12.3.Пропуск відвідувачів у приміщення НВК І-ІІ ступенів № 8 припиняється.

12.4. Працівники і відповідальні особи здійснюють заходи із евакуації і забезпечення безпеки людей, що знаходяться в приміщеннях, згідно з інструкціями, а при прибутті співробітників відповідних служб для ліквідації надзвичайної ситуації,–забезпечують їхній безперешкодний доступ у будівлю та на територію НВК І-ІІ ступенів № 8.

13.Контроль та відповідальність за організацію пропускного режиму в НВК І-ІІ ступенів № 8

13.1.Загальний контроль, керівництво та відповідальність за організацію пропускного режиму в НВК І-ІІ ступенів № 8, дотримання Порядку пропускного режиму та правил відвідування НВК І-ІІ ступенів № 8 (далі–Порядок) всіма учасниками освітнього процесу та відвідувачами покладається на керівника НВК І-ІІ ступенів № 8

13.2. Керівник НВК І-ІІ ступенів № 8 наказом призначає відповідальних по закладу за здійснення заходів пропускного режиму та дотримання норм Порядку учасниками освітнього процесу та відвідувачами відповідно до розподілу обов’язків.

Кiлькiсть переглядiв: 649

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.